top of page
Family

RENEW  התחדשות עירונית

בעולם משתנה, בו החדשות מתפרצות והחידושים משנים הרגלי בראשית, אין לנו מקום אחר לבד מהבית שלנו, מחלקת אלוהים הקטנה שלנו, מהמקום בו אנו מבקשים את השקט ואת האושר לנו ולמשפחתנו. 

ב״שורשים״ שמנו לנו למטרה, להביא אל הערך העליון הזה  של הבית והמשפחה, לכדי אמנות,

ולקחת חלק ברגעים הכי משמעותיים של אדם בחייו.

שורשים מבראשית
הדרך הקלה להקמת פרויקט התחדשות עירונית
8 שלבים בהנחיה מלאה  של הצוות המקצועי שלנו
Couple and Architect

04

תכנון הפרויקט ואישור מול כלל הגורמים והרשויות

Man Signing

03

אישור וחתימה על  הסכם לדירה החדשה

02

בחירת עו"ד דיירים

Go Team

01

בחירת נציגות דיירים

Home Owners

08

מסירת מפתחות לדירתכם החדשה

dreamstime_xxl_116353612.jpeg

07

פינוי הדיירים לדירה חלופית, הריסת המבנה הנוכחי ותחילת ביצוע הפרויקט

Business Partners at Work

06

העמדת ערבויות בנקאיות לכל דייר

plans

05

הוצאת היתר בנייה מול הרשויות

השיטה החדשה שעושה
את ההבדל הגדול!

מעטפת אחת שכוללת – ליווי אישי צמוד לכל דייר, נציג חברה ברשויות המקומיות,

יועצים מקצועיים (אדריכלים מהנדסים) בעלי ניסיון עשיר.

החברה הינה חברה יזמית ומבצעת

כל היתרונות במקום אחד

  • בדק אחריות מורחבת ל-3 שנים!

  • מועדון שורשים – הבית הישראלי *

  • רשימה של הטבות למועדון שורשים

  • בנק שינויים דיירים 30 אש"ח

  • או לחלופין 20 אש"ח לרכישת מוצרי חשמל/ריהוט

  • אחוזי הנחה ברשימת בתי עסק מובילים

dreamstime_xxl_149563964.jpeg

יתרונות שאין לאף אחד.
מנצחים את הבירוקריה!

שורשים מפעילה נציג במשרה מלאה, שכל יעודו ועבודתו היומיומית הינה לנהל את תהליך האישור של פרויקט הפינוי בינוי. תיכנון הנדסי ואדריכלי אפקטיבי ונסיון מצטבר בעבודה על הרשויות מאפשרים לנו להגיע למצב של קבלת היתר להריסה במהירות מירבית ובו בזמן, הנפקת ערבות בנקאית לדיירים.

יתרון שני- שיטה

שורשים פיתחה במיוחד עבור פרויקטים של פינוי בינוי ותמ״א את מודל ״הבית הישראלי״. שיטה המשלבת קידמה טכנולוגית ואיכות הנדסית.

2.png

יתרון ראשון - נסיון

שורשים הינה תשלובת נדל״ן עם צוות מקצועי המאגד נסיון מצטבר רב,  ומהמובילים בחזית הבניה הישראלית של השנים האחרונות. הצוות המקצועי של שורשים לקח חלק פעיל בתחומים שונים של פרויקטים נדלניים והובילה תהליכי ביצוע קפדניים בעשרות פרויקטים ובכל סדרי הגודל.

1.png

יתרון חמישי- 
מתן ערבות בנקאית לפני כולם!

5.png

שורשים מפעילה נציג במשרה מלאה, שכל יעודו ועבודתו היומיומית הינה לנהל את תהליך האישור של פרויקט הפינוי בינוי. תיכנון הנדסי ואדריכלי אפקטיבי ונסיון מצטבר בעבודה על הרשויות מאפשרים לנו להגיע למצב של קבלת היתר להריסה במהירות מירבית ובו בזמן, הנפקת ערבות בנקאית לדיירים

יתרון רביעי-
עיצוב ומיפרטים

שורשים נותנת יותר הן במיפרטים והן בעיצוב החוויה האורבנית. מפתחי חלונות גדולים יותר, עושר ואיכות במיפרטים והקפדה על הפרטים הקטנים, עושים את ההבדל.

4.png

יתרון שלישי-
מהירות ואיכות

בזכות שיתוף פעולה עם גורמי ביצוע בינלאומיים, עימם יש לשורשים עדיפות ראשונה, אנו מתחייבים לבצע את פרויקט המגורים בזמן מהר יותר מכל אחד אחר.

3.png
dreamstime_xxl_116353612.jpeg

הכל על חשבון שורשים!

שורשים נושאת עבורכם בכל ההוצאות השוטפות במהלך כל תהליך ההתחדשות העירונית

- שכר טירחת היועצים -

עו״ד, שמאי ומפקח - ישולמו ע״י שורשים

- עלות ההובלה עם פינוי הדירה

  ועלות ההובלה אל הדירה החדשה -

ישולמו ע״י שורשים

- עלות שכר הדירה בכל תקופת הבניה

ועד קבלת הדירה החדשה - ישולמו ע״י שורשים

- עלויות התיכנון האדריכלי וקידום התב״ע

- ישולמו ע״י שורשים

- מסלול מיוחד לדירים מבוגרים

  העונים לדרישות החוק

- תשלומים נוספים - ישולמו ע״י שורשים

dreamstime_xxl_12398465.jpeg
dreamstime_xxl_46315114.png

ערבות מלאה ומושלמת

הדיירים יזכו לקבל ערבות בנקאית אוטונומית בשווי דירתם

הערבות האוטנומית המושלמת שלכם

תבטיח לכם הכל כולל הכל:

- את דמי השכירות בתקופת הביצוע ועד קבלת הדירה החדשה

- את רישום הבית המשותף עם השלמת הבניה

- את תשלומי כל המיסים הנדרשים

- את תקופת הבדק לביתכם החדש למשך 3 שנים !

bottom of page