top of page

במה אנו שונים?

השיטה החדשה שעושה את
ההבדל הגדול!
חלוקת רווחי הפרוייקט לבעלי הדירות

חברת שורשים הינה חברה יזמית ומבצעת, בעלת רישיון קבלני וניסיון בביצוע מגוון רחב של פרויקטים. יתרון זה מאפשר לנו לשמור על סטנדרטים גבוהים באיכות הבנייה, יעילות ושליטה מלאה בפרויקט. לאחר הרבה זמן ומחשבה שורשים פיתחה מודל שבו אתם הדיירים מקבלים יותר עבור הדירה שלכם.

 

מעבר לדירה חדשה והתוספות המקובלות, שורשים מחלקת

את רווחי הפרויקט לבעלי הדירות בשיטה הבאה:

  • לכל פרויקט יש "חברת פרויקט" שמנהלת את כל ההוצאות וההכנסות ממכירת הדירות החדשות בפרויקט.

  •  שורשים שומרת לעצמה את הרווח המינימלי הנדרש שעומד היום על 18%.

  •  שאר הרווחים מתחלקים בצורה שווה –50/50 בין בעלי הדירות הקיימות לבין שורשים.

 

במעמד החוזה הסופי יוצג דו"ח אפס לבעלי הדירות שמראה את הצפי לרווחי הפרויקט וחלוקת הרווחים תעוגן בחוזה מסודר שמראה כמה אחוזים הולכים לכל דייר ודייר.

dreamstime_xxl_149563964.jpeg

יתרונות שאין לאף אחד.
מנצחים את הבירוקריה!

שורשים מפעילה נציג במשרה מלאה, שכל יעודו ועבודתו היומיומית הינה לנהל את תהליך האישור של פרויקט הפינוי בינוי. תיכנון הנדסי ואדריכלי אפקטיבי ונסיון מצטבר בעבודה על הרשויות מאפשרים לנו להגיע למצב של קבלת היתר להריסה במהירות מירבית ובו בזמן, הנפקת ערבות בנקאית לדיירים.

יתרון שני- שיטה

שורשים פיתחה במיוחד עבור פרויקטים של פינוי בינוי ותמ״א את מודל ״הבית הישראלי״. שיטה המשלבת קידמה טכנולוגית ואיכות הנדסית.

2.png

יתרון ראשון - נסיון

שורשים הינה תשלובת נדל״ן עם צוות מקצועי המאגד נסיון מצטבר רב,  ומהמובילים בחזית הבניה הישראלית של השנים האחרונות. הצוות המקצועי של שורשים לקח חלק פעיל בתחומים שונים של פרויקטים נדלניים והובילה תהליכי ביצוע קפדניים בעשרות פרויקטים ובכל סדרי הגודל.

1.png

יתרון חמישי- 
מתן ערבות בנקאית לפני כולם!

שורשים מפעילה נציג במשרה מלאה, שכל יעודו ועבודתו היומיומית הינה לנהל את תהליך האישור של פרויקט הפינוי בינוי. תיכנון הנדסי ואדריכלי אפקטיבי ונסיון מצטבר בעבודה על הרשויות מאפשרים לנו להגיע למצב של קבלת היתר להריסה במהירות מירבית ובו בזמן, הנפקת ערבות בנקאית לדיירים

5.png

יתרון רביעי-
עיצוב ומיפרטים

שורשים נותנת יותר הן במיפרטים והן בעיצוב החוויה האורבנית. מפתחי חלונות גדולים יותר, עושר ואיכות במיפרטים והקפדה על הפרטים הקטנים, עושים את ההבדל.

4.png

יתרון שלישי-
מהירות ואיכות

בזכות שיתוף פעולה עם גורמי ביצוע בינלאומיים, עימם יש לשורשים עדיפות ראשונה, אנו מתחייבים לבצע את פרויקט המגורים בזמן מהר יותר מכל אחד אחר.

3.png
dreamstime_xxl_116353612.jpeg

הכל על חשבון שורשים!

שורשים נושאת עבורכם בכל ההוצאות השוטפות במהלך כל תהליך ההתחדשות העירונית

- שכר טירחת היועצים -

עו״ד, שמאי ומפקח - ישולמו ע״י שורשים

- עלות ההובלה עם פינוי הדירה

  ועלות ההובלה אל הדירה החדשה -

ישולמו ע״י שורשים

- עלות שכר הדירה בכל תקופת הבניה

ועד קבלת הדירה החדשה - ישולמו ע״י שורשים

- עלויות התיכנון האדריכלי וקידום התב״ע

- ישולמו ע״י שורשים

- מסלול מיוחד לדירים מבוגרים

  העונים לדרישות החוק

- תשלומים נוספים - ישולמו ע״י שורשים

dreamstime_xxl_12398465.jpeg
dreamstime_xxl_46315114.png

ערבות מלאה ומושלמת

הדיירים יזכו לקבל ערבות בנקאית אוטונומית בשווי דירתם

הערבות האוטנומית המושלמת שלכם

תבטיח לכם הכל כולל הכל:

- את דמי השכירות בתקופת הביצוע ועד קבלת הדירה החדשה

- את רישום הבית המשותף עם השלמת הבניה

- את תשלומי כל המיסים הנדרשים

- את תקופת הבדק לביתכם החדש למשך 3 שנים !

bottom of page