top of page
Playful Family

מועדון שורשים

dreamstime_l_151657763.jpg

עם הצטרפותכם למשפחת שורשים וכבר בתחילת התהליך, אתם נכנסים באופן אוטומטי ל״מועדון שורשים״.

המועדון שם לו למטרה לאגד את כח הקניה של הדיירים שלנו למען השגת הטבות בקשת רחבה של תחומים הקשורים לאיכות החיים בבית ובסביבה. המועדון מפרסם אחת לרבעון את ״סל ההטבות״ היחודי לנו. ההטבות קיימות במנעד רחב של תחומים, ממוצרים חשמל, כלים סניטריים ורהוט, ועד מערכות הגנה לבית, דקורציה ועוד.

ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום והכרטיס הינו משפחתי.

bottom of page